आयुष्याच्या वाटेवर... मराठी कविता Marathi Prem Kavita, Poem

सौ. प्रिती भालेराव लिखित माणसात देव शोधणारी मराठी कविता 'आयुष्याच्या वाटेवर'

आयुष्याच्या वाटेवर... मराठी कविता Marathi Prem Kavita, Poem

रोजच्या रोजच आपल्याला
वेळ झाली की भूक लागते
कितीही जेवण केलं ना
पाणी मात्र प्यावेच लागते

अडचणीच्या काळात जेव्हा
सगळे दरवाजे बंद होतात
माणसाचे रूप घेऊन मग
कुणीतरी आयुष्यात येतात

जवळची माणसं आपल्याला
प्रमाणापेक्षा जास्त दुःख देतात
नकळतपणे कधीतरी मग तेव्हा
आयुष्यातले निर्णय चुकतात

दूर असूनही आपल्यापासून
काही माणसं जवळ वाटतात
आयुष्याच्या वाटेवर चालताना
अनेक चांगली माणसं भेटतात

विचार करून खचून जातो आपण
वाईट विचार मनात जागा करतात
सख्या नात्यापेक्षा कुणीतरी मग
आपल्याला खूप जवळचे मानतात

आयुष्य नाहीस झालं असं वाटलं
जवळचे माणसंच आधार देतात
कोण कुठून अचानकपणे
आशेचा किरण होऊन येतात

देव कुठे आहे तो खरा
कुणीच नाही पाहिला
शोधूनी दमलास माणसा
तुझ्या अंतरी तो वसला

सौ. प्रिती भालेराव, पुणे