प्रेम Marathi Kavita

पूनम सुलाने लिखित मराठी कविता प्रेम...

प्रेम Marathi Kavita

खऱ्या प्रेमाचा सुगंध 
नाही कधीच लपत
स्पर्श मनाशी मनाचा
नाही अंतर उरत

कोणी दूर असूनही 
खूप जवळ असतं
कोणी जवळ असूनही
कधी जवळ नसतं

 प्रेम असतं सुंदर
त्याला जपावं लागतं
ओल्या मनाच्या मातीत
प्रेम रुजवावं लागतं

श्रावणाची रिमझिम
पावसाची रिमझिम
हळुवार वाऱ्याचा स्पर्श
हिरवळ श्रावणाची

श्रावणाचा महिना
प्रेम वाहणारा झरा
 उन्हातून चालताना 
प्रेम हळुवार वारा 

poonam-sulane

पुनम सुलाने, जालना