चाहूल तुझ्या येण्याची मराठी कविता - Marathi Kavita

सौ. प्रिती सुरज भालेराव लिखित चाहूल तुझ्या येण्याची मराठी कविता मध्ये गणपती बाप्पा च्या आगमनाची ओढ व गजानना चे कौतुक केले आहे.

चाहूल तुझ्या येण्याची मराठी कविता - Marathi Kavita

चाहूल तुझ्या येण्याची
मला आता लागली
तुझ्या आगमनाची
पूर्ण तयारी झाली

हे गणपती बाप्पा तू
सकल देवांचा नायक 
संकटातून सोडविशी
तुच विश्वाचा चालक

तुझ्या चतुर्थीचा उपवास
मनोभावे मी करते
तुझ्या चरणांसी माझा
देहभाव मी अर्पिते

सुखकर्ता आहेस तू
भालचंद्र ही असशी
भक्तांच्या विघ्नांचा
नाश तूच करशी

तुझ्या पूजनात असते
दुर्वांना महत्त्व विशेष
कुणी म्हणती गजानना
म्हणती कुणी गणेश

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला
असते तुझीच गणेशवंदना
वर्णू कशी ख्याती तुझी
तुझ म्हणती गौरीनंदना


 सौ. प्रिती सुरज भालेराव, पुणे