प्रेम रंग Marathi Kavita

सौ. अश्विनी सागर मेहता लिखित मराठी कविता प्रेम रंग

प्रेम रंग Marathi Kavita

गोरी राधा  भुलली
सावळ्याच्या शामरंगा
शतकानंतरही चढली 
लाली जीवनी प्रेमरंगा

 प्रेमरंगी मी रंगले सख्यारे
 लागले सप्तसूर छेडायला
भावनाही एकमेकांची होवुनी
सावली लागली  गुंतायला

सप्तरंगी मन माझे
सप्तरंगी भाव मांडते
सप्तरंगी इंद्रधनू जणू
मनमंदीरात उमलते

निराशेचा रंग काळा
ना कधी जीवनी यावा
सुखदुःखाच्या आयुष्यात
हात तुझा हाती हवा.

सप्तरंगी मन हे  झाले 
सख्या तुझ्या सहवासात
सहजीवनात मिळता गोडी
रमले साजना तुझ्या विश्वात.

Ashwini Sagar mehata

सौ. अश्विनी सागर मेहता,
महाराष्ट्र पोलिस, पुणे