कटकट Marathi Kavita

सौ. विजेता चन्नेकर लिखित मराठी कविता कटकट

कटकट Marathi Kavita

आमच्या गावचा पांड्या
हाय लईच नटखट
शायेत जानं त्याले
वाटते नुसती कटकट

येय झाली शायेची का
लपून जाते आंगधुनीत
माय बसते मंग त्याची
सारा मोहल्ला धुंडीत

आवडत होतं त्याले
फुलपाखरांमागं धावाले
निसर्गातल्या गमतीजमती
जाइ शाया‌ सोडून पाहाले

मास्तरीन पाठवे रोज
पोराइच्या हातानं निरोप
पांड्या पाई बापालेबी
लागत नाई झोप

एक दिवस मने बाप
बापू शाया नाही वैरी
जीवनातल्या यशाची
हाय पयली पायरी

शायेत जायची तुले
काऊन वाटते रे कटकट
आम्हालेबी नाई आवडत
तुया मांग कराले वटवट

शिकून-सवरून शाना हो
शायेत जारे लेकरा
ज्ञानानंच बय येते
आंगात माया पाखरा

पांड्यालेबी समजलं तवा
शाया शिकाचं महत्व
जो शायेत जाई रोज
त्यांचं ज्ञानावर प्रभुत्व 

Vijeta Channekar

सौ. विजेता चन्नेकर (भुमर)
मु.पो.अंजोरा, तह. आमगाव,
जि. गोंदिया