मायेची सावली... Marathi Kavita

सौ. मनीषा महेर लिखित मराठी कविता मायेची सावली...

मायेची सावली... Marathi Kavita

संसारासाठी मायेच्या
जीवाचा आटापिटा
अनवाणी पायामध्ये
जीवनाच्या वाटा

हसू गोड चेहऱ्यावर
लेकरांच्या सहवासा
पिशवी मध्ये भरला
मेवा चटणी, भाकरीचा

आग पोटाची विझाव्या
माथी लाकडाचा ओझा
घास प्रेमाने घालते
मायेच्या पाखरा

बंधू प्रेम जपाव्या
हात एकमेकाच्या  हाता
वाट चालते भरा भरा
माय- लेकाच्या पावला

राम- लक्षमनची जोडी
हृदय मायेचे फुलते
अनवाणी पायाला
काटे फुलेच वाटते

manisha-maher

सौ. मनीषा महेर, परसोडा, ता. वैजापूर