आईचे अव्यक्त प्रेम Marathi Kavita

कु. प्रणोती राम शेंडे लिखित मराठी कविता आईचे अव्यक्त प्रेम

आईचे अव्यक्त प्रेम Marathi Kavita

आईचा प्रेम ती कधीही
 करत नाही व्यक्त
 आहे तिचे प्रेम इतके 
असे रे अव्यक्त

 आई मुलांच्या प्रेमाचे
 अव्यक्त असे प्रीत
 जन्मोजन्मी चालू असे 
आईच्या प्रेमाची रीत

 येवो कितीही तिच्यावर 
संकटाचा काळ
 लढणी संकटाशी एकटी 
द आनंदी वळूनी माळ

 नाही जमले कुणाला मोजण्याचे 
तिच्या प्रेमाचा मोलl
 अव्यक्त आहे ते आईचे
 प्रेम अनमोल

 आहे वक्ते प्रेम आईचे
 साथ दे असं कुठलीही वेळ
 तिच्या प्रेमाचा झुळते
 आनंदी माय सुखान मेळ

Pranoti Ram Shende

 ✍ कु. प्रणोती राम शेंडे✍