अगदी तुझ्यासारखा  एक तरी मित्र असावा 

पुनम चंद्रकांत बेडसे लिखित मराठी कविता अगदी तुझ्यासारखा  एक तरी मित्र असावा 

अगदी तुझ्यासारखा  एक तरी मित्र असावा 

अगदी तुझ्यासारखा 
एक तरी मित्र असावा 
जो दिनराती माझ्या 
जवळच असावा 

तुझ्यासारखा प्रेमळ 
हसरा, लाजरा, हळवा 
मनापासून मला 
समजून घेणारा

तुझ्यासारखा नम्रतेने 
हसून बोलणारा
ज्ञानाचा गर्व न करता 
माझ्याशी वागणारा

न चिडता, न रागावता
आपलसं करणारा
मी थकली असेल तर
चहा घेशील का म्हणणारा

खरच, तुझ्यासारखा 
एक तरी मित्र असावा
जो दिनराती माझ्या 
जवळच असावा 

Baba Channe

तुझ्यासारखा
एक तरी मित्र असावा
जो सहज भावनांना
समजून घेणारा असावा

तुझ्यासारखा
एक तरी मित्र असावा
माझ्या आयुष्यावर 
कविता करणारा असावा

तुझ्यासारखा 
एक तरी मित्र असावा
जो मनाच्या अगदी 
जवळ असावा

तुझ्यासारखा
एक तरी मित्र असावा
तुझ्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाची
सर्वांवर छाप टाकणारा असावा

तुझ्यासारखा 
एक तरी मित्र असावा
जो हृदयाचा ठाव 
घेणारा असावा

खरंच तुझ्यासारखा
एक तरी मित्र असावा
जो कायम मला मनात 
ठेवणारा असावा

Poonam Bedse
पुनम चंद्रकांत बेडसे,
सिनेअभिनेत्री तथा निवेदिका आकाशवाणी केंद्र, धुळे