घाव क्षणांचा... Marathi Kavita

कु. वर्षा शिदोरे लिखित मराठी कविता घाव क्षणांचा...

घाव क्षणांचा... Marathi Kavita

मीच मिटवलेला विलक्षण क्षण 
छाप जखमांची सोडून गेला
कुरवाळत जुन्या आठवणी  
घाव कायमचा देऊन गेला || धृ. ||

वेदना हर्षित काळजावरल्या
रोज नव्याने या चिरत गेल्या
प्रत्येक श्वासासोबत माझ्या
पेटतो वणवा आतला || १ ||

मनाची घालमेल साठवत
कितीदा मिठीत बघ घेतल्या
अश्रूंचा संसार तोचि माझ्या 
वेदना प्रत्येक क्षणाला || २ ||

बोलणे इतके कठीण झाले
भावना क्षीण होऊन गेल्या
गीत हृदयातले कळले नाही 
थकलेल्या दुःखी मनाला || ३ ||

इच्छा सगळ्या झपाटलेल्या
कुणास ठाऊक ताज्या झाल्या
रंगीन सोहळा थाटून परसदारी
नवा ध्यास या जीवनाला || ४ ||

varsh-shidore

© कु. वर्षा शिदोरे, नाशिक