Search

सोशिकतेचा सागर...

सहनशीलतेचा करूनेचा स्वाभिमानाचा सागर असणाऱ्या कांताला छळणं हाड उगाळून जा कांतीन त्यांचा संसार फुलवला टिकवला तिच्या डोळ्यात कायम अस्व भरण्याखेरीज...