Search

मी एक शिक्षिका बाई

सौ. जयश्री अर्जुन मुंडे लिखित मराठी कविता मी एक शिक्षिका बाई

कधी संपेल, तिची व्यथा

ओसंडून वाहणारी नदी प्रवाहासोबत झाडांची फुले-फळे आणि कचरासुद्धा सोबत वाहून नेते, तो कुणाला बाजूला करत नाही. तसेच स्त्रीचे जीवन आहे.

ज्ञान व प्रेरणा देणारी व्यक्ती म्हणजे गुरू

बाबा एक शिक्षक नसूनदेखील युवकांना प्रेरणा देऊन आपल्या कलेच्या जोरावर उंच आकाशात झेप घेण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात. खरं तर काहीजण पगार मिळत आहे. या अनुषंगाने काम/नोकरी करत असतात. पण आपला काही फायदा नसतांना इतरांचा फायदा कसा होईल या दृष्टीने ते प्रयत्न

दोन्ही हातानी अधू : मात्र पायाने काढलेल्या चित्राने फेडतो डोळ्याचे पारणे

मुबईतील मोहंमद शेख या युवकाची अनोखी कला : बालपणापासून अपंग , तरीही कुंचल्यात पारंगत