तू... मराठी कविता | Tu... Marathi Kavita

सौ. प्रिती सुरज भालेराव लिखित प्रेमाचे वर्णन करणारी कविता तू ...

तू... मराठी कविता | Tu... Marathi Kavita

रात्रंदिन मजला
तुझाच ध्यास
तुझीच आस
लागलीसे

फक्त तुझ्यासाठी
श्वास थांबला
जीव गुंतला
माझा रे

जगण्यास माझ्या
तुच कारण
तुच तारण
झालासे

दूर राहूनही
विचार तुझा
प्राण माझा
तुच रे

भेटशील जेव्हा
तुला कळेल
जीव जळेल
तुझाही

माझ्या आयुष्याची
तूच सुरुवात
दिव्याची वात
असशी तू

हृदयात माझ्या
नित्य सहवास
तुझाच वास
असे सदा

सौ. प्रिती भालेराव, पुणे