अध्यात्म

श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग माहिती

श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग माहिती

श्री शंकराच्या बारा ज्योतिर्लिंगात सोमनाथ हे आद्य ज्योतिर्लिंग गणले जाते. हे स्वयंभू व सदा जागृत देवस्थान त्याप्रमाणे एक जुने मंदिर भद्रकाजीचे आहे.

ज्योर्तिलिंगाची महती

ज्योर्तिलिंगाची महती

महादेव अर्थात भगवान शंकराच्या या बारा ज्योतिर्लिंगाच्या तेजोमय व पवित्र स्थानांचे महत्त्व फार मोठे आहे. सर्व ज्योतिर्लिंगांच्या ठिकाणी वर्षभर लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात

माणसाने कसं वागावं

माणसाने कसं वागावं

आपल्या आयुष्याच्या खडतर प्रवासात एकमेकांची साथ मिळाली की अशक्य गोष्टी देखील सहज शक्य होतात. परंतु त्यासाठी परमेश्वराच्या नामचिंतनाची नितांत गरज आहे.

गणपती विसर्जन कसं करावं?

गणपती विसर्जन कसं करावं?

एके दिवशी मी मनात विचार केला की गणपतीला निरोप देताना आपल्याला कसं वाईट वाटतं. तसच बाप्पाला वाटत नसावं का बरं? तर हो त्यालादेखील खूप वाईट वाटत जेव्हा आपला बाप्पा आपल्याला सोडून जातो.

पोळा - शेतकऱ्यांचा सखा सोबती बैलांचा सण

पोळा - शेतकऱ्यांचा सखा सोबती बैलांचा सण

श्रावणी अमावास्या अर्थातच पोळा हा सण शेतकरी मोठ्या उत्साहात साजरा करतात. कोकणात हा सण आषाढात तर देशात काही ठिकाणी हा सण भाद्रपद अमावस्येलाही साजरा करतात. या सणाला 'बेंदूर' असेही नाव आहे.

आषाढी एकादशी (देवशयनी एकादशी) महत्व

आषाढी एकादशी (देवशयनी एकादशी) महत्व

देवशायनी एकादशीच्या दिवसापासून भगवान विष्णूचा निद्रा कालावधी सुरू होतो, म्हणूनच त्याला देवशयनी एकादशी म्हणतात. देवशयनी एकादशीला पद्म एकादशी, आषाढी एकादशी आणि हरिशयनी एकादशी असेही म्हणतात.

अक्षय्य तृतीया

अक्षय्य तृतीया

या दिवसानिमित्त जप, होम, पितृतर्पण, दान पूजा वगैरे पुण्यकर्म केल्याने ते अक्षय्य पुण्यदायक होते म्हणुन या दिवसाला 'अक्षय्यतृतीया' हे नाव पडले.

शांतता म्हणजे काय?

शांतता म्हणजे काय?

"शांतता म्हणजे फक्त ध्वनीचा अभाव नव्हे, तर शांतता म्हणजे 'मी'चा अभाव!'' गुरू म्हणाले.

देवावर विश्वास ठेवा पण स्वतःचे भले करा

देवावर विश्वास ठेवा पण स्वतःचे भले करा

देव असाच आपल्याकडे स्वतः हून येईल, आणि आपल्याला कधीतरी वाचवेल, अशी अपेक्षा करणंच फार चुकीचं आहे. ते काम आपण आपल्याकडे घ्यायला हवं आणि आपण आपला जीव वाचवायला हवा.

आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सर्व गोष्टींचा त्याग करा

आध्यात्मिक प्रगतीसाठी सर्व गोष्टींचा त्याग करा

आध्यामिक प्रगती ही तुम्ही काय शिकलात किंवा तुम्ही काय नवं शोधून काढलं, यावर अवलंबून नसते

अहंकारापेक्षा पश्चाताप केव्हाही चांगला

अहंकारापेक्षा पश्चाताप केव्हाही चांगला

पश्चातापयुक्त चूक ही अहंकारी सद्गुणापेक्षा केव्हाही चांगली

हास्याच्या साम्राज्यात प्रवेश करा

हास्याच्या साम्राज्यात प्रवेश करा

जेव्हा तुम्ही हसता, तुम्ही आनंदी असता, जेव्हा तुम्ही आनंदी असता तेव्हा तुमच्या मनामध्ये तिरस्कार, क्रोध, असूया आणि इतर नकारात्मक भाव नसतातच

शांत रहा, शांतता राखा

शांत रहा, शांतता राखा

राग आल्यावर खरी ताकद लागते ती शांत होण्यासाठी. कारण शब्द येत असतात हृदयातून पण अर्थ काढले जातात ते डोक्यातून

आयुष्यात चमत्कार घडवा

आयुष्यात चमत्कार घडवा

सर्वसाधारण माणूस हा भित्रा असू शकतो, पण जेव्हा त्याला मोठ्या उद्दिष्टाची प्रेरणा मिळते