झिरो माईंड कल्पना नको.

नेहमी पोझिटीव्ह माईंडने विचार करा कारण झिरो माईड गुळे कोणाचीही कधीही प्रगती होऊ शकत नाही हे नेहमी लक्षात ठेवा

झिरो माईंड कल्पना नको.

प्रत्येक व्यक्तीला यशस्वी होताना अनेक अपयशाच्या पायऱ्या चढावया लागतात. असे म्हणतात की अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते परंतु अपयशाची पहिली पायरी म्हणजे स्वतःच्या झिरो माईंड असल्याची कल्पना खूप खोलवर रुजवणे होय . तुम्ही कोणतेही कार्य करत असाल ते सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून आणि एखाद्या ध्येयापर्यंत पोहचण्यासाठी त्याचे केलेले नियोजन आणि नियोजन पूर्वक केली जाणारी कृती फार महत्त्वाची असते.

तुम्हाला कोणीतरी सांगत असते की, एखाद्या वेळी जीवनामध्ये खूप कठीण प्रसंग आला म्हणजे त्यावेळी देवाचे नाव घेतले तर तो कठीण प्रसंग नाहीसा होतो. परंतु हे साफ खोटे आहे. असे उपाय योजणारे फारच मोठ्या प्रमाणावर समाजामध्ये वावरताना दिसतात. ज्या वेळी स्वतः मेंदू काम करण्यापासून थांबविला जातो किंवा स्वतः ची हार मानून विचारच थांबविले जातात तेव्हा स्वतः ची अवस्था ही झिरो माईड असते आणि अशा अवस्येमध्ये नेहमी अपयशच पदरी पडते.

स्वतः च्या बुद्धीवर आणि शारीरिक क्षमतेवर ज्या व्यक्तीचा आत्मविश्वास नसतो अशा व्यक्ती या झिरो माईंडच्या असतात. झिरो माईड माणजे नक्की कार्य हे  जाणून, समजावून घेणे गरजेचे आहे. जीवनामध्ये कितीही कठीण प्रसंग समोर उभा ठाकला तरी त्या कठीण प्रसंगाला सांगा मी हरलो नाही कारण अजून तुम्ही जिंकला नाही. हे स्पष्ट आणि ठामपणे सांगता आले पाहिजे कोणत्याही कठीण प्रसंगी पॉझिटीप माईंड ठेवणे म्हणजे यशाच्या रस्त्यावर चालण्या सारखे असते. अनेक जण एकसारखाच मार्ग निवडतात म्हणून त्यांना समान यश प्राप्त होते. परंतु सर्वांपेक्षा वेगळा आणि कठीण मार्गावर जो चालतो त्याच्या मागून सर्वजण चालत असतात.

तुम्ही अनेक यशस्वी माणसांच्या गोष्टी ऐकत असाल ते कशा प्रकारे यशस्वी झाले, त्यांनी कोणकोणत्या कठीण प्रसंगाला कशा प्रकारे सामोरे गेले वगैरे वगैरे. परंतु एक लक्षात ठेवा या व्यक्तींना जी समस्या, अडचणी आल्या त्या कदाचित तुम्हाला कधीही येणार नाहीत. जीवन ही एक शाळा आहे या शाळेत सर्वजण शिकत असतात. कोणालाच माहित नसते आपण कोणत्या वर्गात शिकत आहे आणि पुढे काय होणार आहे. येथे प्रत्येकाचे धडे वेगवेगळे असतात समस्या तशीच असली तरी त्याचे उपाय मात्र वेगवेगळे असतात हे लक्षात ठेवा.

तुम्हाला स्वतः ला यशस्वी व्हावयाचे असेल तर एक लक्षात ठेवा उद्या काय होणार आहे किंवा इतरांचे काय होणार आहे याचा विचार करून स्वतः च्या माईंड ला झिरो बनवू नका. तुम्ही स्वतः च्या जीवनाचा विचार करा कारण ते खूप महत्वाचे आहे. इतर काय करतात ही त्यांची समस्या आहे. नेहमी पोझिटीव्ह माईंडने विचार करा कारण झिरो माईड गुळे कोणाचीही कधीही प्रगती होऊ शकत नाही हे नेहमी लक्षात ठेवा